Reglementen

1. Algemeen

1.1 De regels zullen gelden tijdens de Bruges Belfry Darts.

1.2 Indien NIET, volgens de regels van de World Darts Federation (WDF).

1.3 In de gevallen waar de regels niet voldoende aantonen, zal de organisatie van het toernooi de nodige besluiten treffen en die zijn definitief.

2. Toernooi informatie

2.1 De organisaties van de Bruges Belfry Darts zorgt voor alle nodige of nuttige informatie via www.brugesbelfrydarts.com

2.2 De verschillende evenementen gehouden tijdens de Bruges Belfry Darts zijn: enkels heren, dames, jongens, meisje, koppel en G-darter

2.3 Op 7 oktober koppel
Op 8 oktober Belfry open
Op 9 oktober Bruges open

3. Toegelaten Spelers

3.1 De winnaars, man, dames, jongens en meisjes een WDF Masters ticket 2022 als ook man en dames runner up. Alle winnaars ook een WDF World Championship Play off ticket.

3.2 Enkel de PDC Tour Card-houders zijn NIET toegelaten in de singel toernooien op zaterdag en zondag.

4. Inschrijvingen

. 4.1 De toegang tot de Bruges Belfry Darts is mogelijk via het online inschrijvingsformulier of andere toegestaan door de organisatie. Het inschrijvingsformulier is beschikbaar via www.brugesbelfrydarts.com

4.2. De inschrijving voor alle evenementen zijn alleen mogelijk van tevoren, de uiterste datum wordt aangegeven door de organisatie van het toernooi.

4.3 Inzendingen ontvangen na de sluitingsdatum worden niet geaccepteerd.

4.4 Het inschrijvingsgeld voor dames- en mannen enkelspel, bedraagt 22 Euro op zaterdag en 22 Euro op zondag en omvat de WDF heffing. Inschrijvingsgeld voor het jeugd evenement is 10 euro. G darters kost 15 Euro . Op vrijdag is het inschrijvingsgeld 20 Euro.
Spelersbijdrage WDF 2 dollar inbegrepen.

4.5 Betalingen moeten gedaan worden naar de bankrekening van de organisatie niet later dan de tijd die is aangegeven door de organisatie.

4.6 Indien de gelden niet tijdig worden betaald, bestaat de mogelijkheid dat de inschrijvingen niet in de loting worden meegenomen.

5. Tornooien

5.1 De singles wedstrijden bevat heren, dames, jongens en meisjes.

  • Vanaf de leeftijd van 8 mogen de spelers inschrijven bij de jeugd.
  • Vanaf de leeftijd van 18, moeten de spelers inschrijven in het hoofdtoernooi
  • Meisjes en jongens kunnen inschrijven voor het hoofdtoernooi.
    Er zal niet worden toegestaan om in te schrijven in zowel jeugd en hoofdtoernooi op dezelfde dag.
    G-darters kunnen enkel inschrijven in 1 onderdeel v h tornooi  , het G-darts tornooi OF hoofdtornooi, NIET BEIDE
6. Loting

6.1 De loting gebeurt op 4 oktober 2022.
Wanneer de loting is geweest, zullen de begin tijden van de verschillende spelers worden gepubliceerd per evenement op de website van de organisatie. Geen actie kan worden ondernomen tegen de organisatie en/of eventuele medewerkers voor eventuele wijzigingen op deze lijst. Spelers moeten hun registratiekaart controleren voor de exacte tijden en borden waar ze moeten spelen.

6.2 Voor de heren en dames enkels, zal een seeding worden toegepast zoals vermeld in de regels van WDF.

7. Registratiekaart
7.1 Na de loting wordt een registratiekaart afgedrukt voor elke individuele speler.

7.2  Op de voorkant van deze kaart zal worden aangegeven waar en hoe laat een speler moet spelen.Deze tijden en borden zijn alleen voor indicatie. De wedstrijdleiding van het toernooi heeft het recht dit te wijzigen Indien wijzigingen worden doorgevoerd worden deze uitgeroepen in de zaal.

7.3 Op de achterkant van deze kaart, zal een uittreksel van de regels en voorschriften gedrukt staan als wedstrijd regels.

7.4 De verantwoordelijke van de inschrijvingen, of één van de spelers die hij of zij heeft ingeschreven, kan de kaarten komen afhalen. Kaarten zullen beschikbaar zijn vanaf de opening van het tornooi op elke dag van de wedstrijden.

8. Kledingvoorschrift
8.1 Een speler is zo net mogelijk gekleed voor de vloerwedstrijden geen korte broek of trainers zal worden toegestaan.

8.2 Spelers dragen van een shirt met een kraag. Geen T-shirts zijn toegestaan, tenzij ze worden gedragen onder het juiste shirt. Geen shirts met betrekking tot een voetbalteam of sportclubs zijn toegestaan.

8.3 Tijdens vloerwedstrijden zijn jeans toegestaan. Dit is een 5-pocket model, zonder scheuren of afdrukken.

8.4 Tijdens wedstrijden zal geen hoofddeksel gedragen worden, tenzij voor medische of religieuze redenen, met voorafgaande toestemming van de organisatoren.

8.5 Voor podiumwedstrijden zal de volgende dress code worden toegepast.

8.6 Spelers mogen geen jeans, noch broeken of rokken gemaakt met denim of corduroy materiaal dragen.
Noch enige vorm van ‘ track – suit kleding zal worden toegestaan.

8.7 Trainingsschoenen zal NIET worden toegestaan, tenzij om medische redenen

9. Roken & drinken
9.1 In het volledige gebouw waar de vloer wedstrijden worden gehouden is er een TOTAAL rook, drank- en eet verbod voor spelers en toeschouwers.

9.2 Elke speler gevonden in strijd met eerdere clausule zal worden gewaarschuwd en voor een tweede inbreuk uit het toernooi worden genomen!

10. Registratie
10.1 Elke speler moet zich 15 minuten voor aanvang van hun wedstrijd aanmelden bij de wedstrijdtafel.

10.2 Spelers die zich hebben gemeld aan de wedstrijdtafel,  blijven daar volgens de instructies van de wedstrijdleiding totdat zij hun spel kunnen starten.

10.3 Een speler die zich niet heeft gemeld aan de wedstrijdtafel,  op de aangegeven tijd, kan uit de wedstrijd genomen worden

10.4 Uiterlijk 5 minuten na de aangegeven tijd van de wedstrijd, en als het aangewezen bord vrij is, zal de speler die zich niet heeft aangemeld of aanwezig is, uit de wedstrijd genomen worden.

10.5 Een wedstrijd kan beginnen vóór het aangegeven tijdstip aangenomen als het toegewezen bord vrij is voor de specifieke wedstrijd en alle betrokkenen daarvoor aanwezig zijn.

10.6 De toernooileiding kan een wedstrijd toewijzen aan een ander bord.

11. Scorekaart
11.1 Een scorekaart zal voor elke match worden gemaakt aan de controledesk met de naam van het tornooi, de wedstrijdronde en de namen van de spelers.

11.2 De scheidsrechter vult het resultaat in op de scorekaart en overhandigt deze aan de winnaar.
Hij controleert dit resultaat en geeft het af aan de wedstrijdtafel. De winnaar is altijd verantwoordelijk voor het juiste resultaat doorgegeven aan de controle-desk. Als een verkeerde score wordt doorgegeven, is het mogelijk dat deze fout niet kan worden gecorrigeerd. De winnaar blijft aan de wedstrijdtafel wachten op de volgende wedstrijdkaart welke hij meeneemt naar het desbetreffende bord om die match te schrijven.

11.3 Vanaf het moment dat de verliezers de volgende wedstrijd moeten schrijven, moeten zij ook naar de wedstrijdtafel om de kaart in ontvangst te nemen van het desbetreffende bord dat ze moeten schrijven.

12. Indeling
12.1 Wedstrijden zullen worden gespeeld vanaf 501.

12.2 De meisjes jeugd spelen naar het best van 5 legs.
De halve finales zijn best van 7 legs en de finale best van 9 legs.

12.3 De jongens jeugd spelen naar het best van 5 legs.
De halve finales zijn best van 7 legs en de finale beste van 9 legs.

12.4 De dames enkels spelen best van 5 legs tot de laatste 32.
De laatste 16 en kwart-finale wordt gespeeld naar best van 7 legs.
De halve finale wordt gespeeld naar best van 9 legs en de finale best van 3 sets, best van 5 legs per set.

12.5 De heren enkels spelen naar best van 7  legs.
De kwart-finale wordt gespeeld naar best van 9legs.
De halve finale wordt gespeeld naar best van 3 sets, best van 5 legs per set.
De finale wordt gespeeld naar best van 5 sets, best van 5 legs per set.

13. Volgorde van spelen

13.1 De volgorde van spelen zal worden bepaald door de worp naar de Bull De eerste speler op de scorekaart zal eerst gooien voor de Bull met 1 dartpijl. De dartpijl moet in het bord blijven steken of aanraken om te tellen.

13.2 Indien de dartpijl van de eerste speler binnen de ’25’ ring van de Bull steekt, heeft de tegenstander de keuze om de dartpijl te laten zitten of die te laten verwijderen door de schrijver.

13.3  Opnieuw gooien geschiedt als de schrijver/official niet kan bepalen welke dartpijl dichter bij de Bull steekt, of als beide in de Bull of in de ’25’ ring steken. Opnieuw gooien dient in de omgekeerde volgorde te gebeuren.

13.4 De speler die dichter bij het centrum van het dartbord gooit,  gooit als eerste in de 1ste leg  en de oneven legs.
Daarna als een wedstrijd wordt gespeeld in sets, start hij/zij de eerste leg van de eerste set en de oneven legs van de oneven sets.

14. Markering

14.1 Een speler die zijn/haar spel verliest heeft de verplichting de volgende wedstrijd op hetzelfde bord te schrijven.

14.2 De schrijver mag door omstandigheden een vervanger aanduiden om te schrijven in zijn plaats, maar blijft ten volle verantwoordelijk dat de match wel degelijk geschreven word .De originele schrijver dient samen met desbetreffende vervanger dit te melden aan de wedstrijdtafel!

14.3 Als een speler of zijn vervanger NIET schrijft, wordt deze uit het toernooi genomen en vervalt het recht op enig prijzengeld /natura prijzen of trofeeën.

15. Prijzengeld

15.1 Tijdens de Bruges Belfry darts zal een prijzen fonds beschikbaar zijn van 17.000 Euro.

15.2 Jeugd prijzen worden betaald in natura.

15.3 Na het einde van een volledige ronde waar er prijzen zijn gewonnen, kan de prijs afgehaald worden op de registratie bureau, tenzij anders vermeld.

15.4 Om het prijzengeld te ontvangen, moet de speler in het bezit zijn van een legitimatiebewijs

15.5 Prijzen die niet afgehaald zijn tijdens het toernooi worden beschouwd als vervallen en blijven voor de organisatie.

15.6 Speler die niet voldoet aan zijn verplichting in het spelen van het niet voltooien van alle geplande wedstrijden, inclusief de finale, verliest het recht aan prijzengeld, prijzen of trofeeën voor die specifieke gebeurtenis.

16. Prijsuitreiking
16.1 Na elke finale zal er een prijsuitreiking van de gespeelde partij plaatsvinden.

16.2 Bij het afwezig zijn op de prijsuitreiking word het prijzengeld, prijs en trofee verbeurd verklaard.

Print Friendly, PDF & Email