Opmerkingen en vragen zijn welkom / Comments and questions are welcome!

De inschrijvingen worden afgesloten op 29 september om 18u00 / The registrations are closed on September, 29th at 6:00 PM


Bruges Belfry Darts 2023
* indicates required field

Gegevens van de verantwoordelijke voor de inschrijving


Details of the person responsible for registration

Ondersteund door Fast Secure Contact Form

Print Friendly, PDF & Email